Τί είναι το πρόγραμμα “Pink Pony” του οίκου Ralph Lauren;

Για 21 χρόνια η πρωτοβουλία Pink Pony του οίκου Ralph Lauren, αποτελεί παγκόσμιο φιλανθρωπικό πρόγραμμα του brand αφιερωμένο στον αγώνα κατά της νόσου.

Ιδρύθηκε το 2000 και έως και σήμερα η ​​αποστολή του Pink Pony είναι να μειώσει τις ανισότητες στη φροντίδα του καρκίνου, να ηγηθεί τον αγώνα για την εξεύρεση θεραπείας και να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση σε ποιοτική θεραπεία είναι διαθέσιμη σε όλους.

Ο οίκος έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρά σε ενέργειες που θα βοηθούν στην ευαισθητοποίηση και τη χρηματοδότηση για τη φροντίδα και πρόληψη του καρκίνου μέσω ετήσιων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ, αφιερωμένων συλλογών με πωλήσεις που θα υποστηρίξουν το Pink Pony, και εθελοντικών προγραμμάτων εργαζομένων παγκοσμίως και συλλογής κεφαλαίων.

Ως μία από τις πρώτες εταιρείες που χρησιμοποίησε το λογότυπό της για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας, ο κλασικός Polo Αναβάτης αλλάζει το χρώμα του σε ροζ και μετατρέπεται εδώ και δεκαετίες σε παγκόσμιο σύμβολο για να βοηθήσει στη συγκέντρωση εκατομμυρίων για έναν τόσο σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό.

Διαβάστε επίσης